จุดกำเนิดของแนวดนตรี แจ๊ส ( jazz )

แนวดนตรีเพลงแจ๊ส ( jazz ) เป็นแนวดนตรีชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังทั่วโลกกันอย่างแพร่หลาย โดยการพัฒนาแนวดนตรีมาจากกลุ่มคนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีลักษณะโดดเด่น คือ โน้ตบลูส์ การลัดจังหวะ จังหวะสวิง เป็นการโต้ตอบทางแนวดนตรี การแสดงสด ถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกชนิดหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ผู้ฟังให้การยอมรับ และได้ถูกเผยแพร่แนวดนตรีไปทั่วโลก จากนักร้องเพลงแจ๊สรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
ความหมายของแนวดนตรี เพลงแจ๊ส
เพลงแจ๊สมีความหมายไว้ หลายอย่าง ทั้งเพลงดนตรีเต้นรำลัดจังหวะ คืนการผสมผสานหลายแนวดนตรีเข้ากัน เป็นแนวดนตรีที่ถือกำเนิดโดยชาวอเมริกาที่มีเชื้อสายแอฟริกัน ซึ่งมีจังหวะของดนตรีที่เล่นอย่างอิสระ เป็นการประสานกันเอง ของนักดนตรีในขณะที่กำลังบรรเลงเพลง มันคือดนตรีเปลี่ยนรูปแนวใหม่
งานเพลงดนตรีแนวแจ๊ส ( jazz ) เป็นเพลงที่ฟังสบายๆ ปัจจุบันมีศิลปินรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในการร้องเพลงแจ๊สเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศิลปินภายในประเทศและต่างประเทศ ล้วนมีผู้คนสนใจในการรับฟังเพลงมากขึ้นทุกวัน
ความเปลี่ยนแปลงของแนวดนตรีแจ๊สยุคใหม่
หลังทศวรรษ 1970 ได้มีแนวดนตรีเพลงแจ๊สที่ผสมผสานกับแนวดนตรีอื่นๆมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแนวดนตรี แจ๊ส-ร็อก , แจ๊ส-รึทึมแอนด์บลูส์ , แจ๊ส-ฟังกี้ , แจ๊ส-ป๊อป ทำให้แนวเพลงมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการเกิดขึ้นของแนวเพลงใหม่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังจำนวนมากเช่นกัน มีอิทธิต่อคนในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ปัจจุบันการพัฒนาเพลงแจ๊สของนักดรตรีรุ่นใหม่ มีการผสมผสานระหว่างดนตรีเก่าและดนตรีแนวใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้ศิลปินหลายคนโด่งดัง และมีเสียงเพลงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เส้นทางแนวเพลงแจ๊ส ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังสบาย ดนตรีและเสียงร้องมีประสานกันอย่างลงตัว เป็นแนวดนตรีที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจ ในการรับฟังกันอย่างแพร่หลาย

Scroll to top