ท่านสามารถบริจากเพื่อการซื้ออุปกรณ์รวมถึงการให้ทุนในการศึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเล่นดนตรีได้ที่

Email: support@amiensjazzfestival.com

Scroll to top