Open post

นักร้องหญิงผิวสี เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์

ผมจะมาพูดถึงนักร้องผิวสีคนหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่าง มาก และเธอยังมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย โดยนักร้องหญิงคนนี้มีชื่อว่า เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์ เกิดเมื่อ 25 เมษายน 2460 ประเทศ อเมริกา ในรัฐเวอร์จีเนีย

Continue readingMore Tag
Scroll to top