HOME

เพลง jazz ฟังสบายๆ

1
2
3
4
5
previous
next
แนวดนตรีเพลงแจ๊ส ( jazz ) เป็นแนวดนตรีชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังทั่วโลกกันอย่างแพร่หลาย โดยการพัฒนาแนวดนตรีมาจากกลุ่มคนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีลักษณะโดดเด่น คือ โน้ตบลูส์ การลัดจังหวะ จังหวะสวิง เป็นการโต้ตอบทางแนวดนตรี การแสดงสด ถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกชนิดหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ผู้ฟังให้การยอมรับ และได้ถูกเผยแพร่แนวดนตรีไปทั่วโลก จากนักร้องเพลงแจ๊สรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20